Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Zaproszenie do składania ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury

Zaproszenie do składania ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury

Treść

Od tego roku zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadach równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczenie w kosztach realizacji zadania przewidywanych wydatków związanych z zapewnieniem dostępności.

Zaproszenie do składania ofert dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury na 2022 rok (pobierz plik pdf 360 KB)

Wzór oferty w naborze organizacji pozarządowych na rok 2022 (pobierz plik doc 25 KB)