Krynica-Zdrój przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom

Od dziś oficjalnie Krynica-Zdrój jest uczestnikiem programu Gmina Przyjazna Seniorom. Dzięki temu, każdy mieszkaniec naszego miasta, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Program z ramienia Gminy realilzuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Krynica-Zdrój oraz Stowarzyszenie MANKO podpisały dziś porozumienie o partnerstwie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Uroczystość odbyła się w budynku byłego gimnazjum w Krynicy-Zdroju, w którym mieści się prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Senior+ w obecności sygnatariuszy poozumienia a także Radnej Województwa Małopolskiego Marty Mordarskiej, Radnego Powiatu Nowosądeckiego Przemysława Gajowskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Ireny Weber-Greleckiej, radnych Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Grzegorza Kozy. 

Tagi

GALERIA