Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Podsumowanie pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Podsumowanie pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Treść

Czym oddychają mieszkańcy Mogilan i Czernichowa? Podsumowanie pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu”

Od 12 do 23 listopada, w ramach pierwszego etapu akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy przy wsparciu Województwa Małopolskiego, przenośne pyłomierze badały jakość powietrza w dwóch gminach krakowskiego obwarzanka: Mogilanach i Czernichowie. Podczas całego okresu prowadzenia pomiarów, norma dobowa stężenia pyłu PM10 (50 µg /m3) została przekroczona tylko jeden raz w Czernichowie (14 listopada), natomiast zaobserwowano duże zróżnicowanie w stężeniach pyłu PM10. Najwyższe stężenia notowano popołudniami i nocą, co jest ściśle związane z wykorzystywaniem paliw stałych do ogrzewania domów. Maksymalna wartość stężenia średnio godzinowego dla badanych lokalizacji wynosiła 114 µg/m3 w Czernichowie wystąpiła 17 listopada (średnia z godzin 16:00-17:00) oraz  tego samego dnia również w Mogilanach - 65 µg/m3  (średnia z godzin 17:00-18:00 oraz 18:00-19:00).

W obu miejscowościach poza godzinami podwyższonych stężeń w nocy, jakość powietrza  utrzymywała się - według indeksu CAQI - w granicach poziomu „dobry”. Średnie stężenie za cały okres pomiarowy dla Czernichowa wyniosło 35 µg/m3 , a dla Mogilan - 27 µg/m3 . Trzeba jednak podkreślić, że od 18 listopada do ranka 21 listopada względnie niskie stężenia PM10 były w całej Małopolsce. W Krakowie najwyższe stężenia obserwowano na stacji pomiarowej przy al. Krasińskiego, na co wpływ dodatkowo miał ruch samochodowy. Dobry stan powietrza w badanym okresie w całej Małopolsce był spowodowany bardzo dynamiczną sytuacją meteorologiczną. Polska północna była w zasięgu zatok i frontów atmosferycznych, związanych z niżami nad północną Europą, a Polska południowa w zasięgu wyżów znad Europy południowej. Różnica ciśnienia atmosferycznego pomiędzy północno-wschodnią a południowo-zachodnią częścią Polski sięgała 20 hPa, co skutkowało silnym i porywistym wiatrem, dzięki któremu zanieczyszczenia były rozwiewane i nie kumulowały się w jednym miejscu.

Wykresy dla Czernichowa (pomiary od 12 do 23 listopada):


Wykres: Średnie godzinowe stężenia pyłu PM10 w Czernichowie w okresie od 12.11 do 23.11.2021

 

Wykres: Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 w Czernichowie w okresie od 12.11 do 23.11.2021

Wykresy dla Mogilan (pomiary od 12 do 23 listopada):

Wykres: Średnie godzinowe stężenia pyłu PM10 w Mogilanach w okresie od 12.11 do 23.11.2021

Wykres: Średnie dobowe stężenia pyłu PM10 w Mogilanach w okresie od 12.11 do 23.11.2021

Dodatkowo w Czernichowie ustawiona została specjalna instalacja - kilkumetrowy model ludzkich płuc wykonany z białej, przepuszczalnej materii. Podczas  akcji  płuca  „oddychały” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrowały zawieszone w nim zanieczyszczenia. Wystarczy porównać zdjęcia instalacji z kolejnych  dni akcji, aby – mimo względnie niewielkich poziomów przekroczeń stężenia pyłu PM10 - zobaczyć zmianę koloru płuc spowodowaną osadzającym się na nich pyłem zawieszonym. To dobitnie pokazuje, jaki wpływ na zdrowie ma oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

 

W kolejnym etapie akcji ”Małopolska bez smogu”, od 24.11 do 6.12 przenośne pyłomierze badać będą jakość powietrza na Podhalu – w Czarnym Dunajcu i Nowym Targu. W Nowym Targu stanie też mobilny model płuc. Wyniki pomiarów śledzić można na stronie www.radiokrakow.pl.

Organizatorzy akcji:

  

Partner główny:

Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Mogilany, Czernichów, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój.