Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Akcja informacyjna: Program Czyste Powietrze, uchwała antysmogowa i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Akcja informacyjna: Program Czyste Powietrze, uchwała antysmogowa i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Treść

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski:

→ Do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

→ Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80% będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu. Uchwała wprowadza także wymagania dla jakości stosowanych paliw. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz spalania mułów i flotów węglowych, te frakcje zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń. Nie wolno również spalać węgla oznaczonego jako ”miał” oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno powinno być sezonowane co najmniej dwa sezony.

Uchwała antysmogowa to konieczność!

Smog niszczy nasze zdrowie, przyczynia się do chorób układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, rozrodczego, powoduje zmiany anatomiczne w mózgu. Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza.

Zadbaj o zdrowie najbliższych i skorzystaj z programów dotacyjnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne kotły!

Program Czyste Powietrze

Głównym celem jest wymiana starych, nieefektywnych kotłów na kotły nowoczesne i ekologiczne spełniające najwyższe normy. W ramach programu, który rozpoczął się w 2018 r. i według planów potrwa do roku 2029, można również uzyskać dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją budynku.

Więcej o programie na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.

Deklarację można złożyć w wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem - wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Wypełnij swój obowiązek i złóż deklarację już dziś!

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się biuletynem, który co miesiąc ukazywał będzie się na stronie EkoFinansowanie.

Link do dotacji dla przedsiębiorców:

EkoFinansowanie dla przedsiębiorców

https://www.mcp.malopolska.pl/.../kategoria-ekofinansowanie