Konkurs plastyczny na projekt „Eko-mural”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu „Eko-mural” obejmującego odpowiedź na pytanie: Jak skutecznie można walczyć ze smogiem? W ramach konkursu należy stworzyć pracę plastyczną – plakat w dowolnej technice (rysunek, obraz, grafika komputerowa, kolaż itd.).

Murale według zwycięskich projektów zostaną wykonane na budynkach Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej przez Urząd Gminy Podkowa Leśna farbami pochłaniającymi dwutlenek węgla.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z listy miast uczestniczących w konkursie Human Smart Cities (kat. młodzież szkolna),
  • osoby dorosłe zamieszkałe w miastach uczestniczących w konkursie Human Smart Cities (kat. osoby dorosłe),
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub inne podmioty (w tym nie posiadające osobowości prawnej) mające siedzibę w miastach uczestniczących w konkursie Human Smart Cities Prace konkursowe należy przesyłać do 31 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu (PDF 267 KB);
Informacje o konkursie na stronie miasta Podkowa Leśna.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Tagi