Zaproszenie do udziału w projekcie: „POWER – Subregion Sądecki”

Spółdzielnia Socjalna Serwis

zaprasza do udziału w projekcie:  „POWER – Subregion Sądecki”

zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco do zebrania grupy 10 osób.

w Biurze Projektu: ul. Nawojowska 4, pokój 217, 33-300 Nowy Sącz

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo (w tym osoby z niepełnosprawnością), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa niezależnie od swojego statusu na rynku pracy,
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Sądeckiego: Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat gorlicki lub limanowski
  • w wieku od 15 do 29 lat.

Rekrutacja do projektu „POWER – Subregion Sądecki”,  prowadzona jest w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

plakat Projektu

ulotka Projektu

*O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej https://aktywizacjasacz.pl/aktualnosci-ns/

 

Tagi