Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Grant „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" w ramach 10 osi priorytetowej

Grant „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

Treść

GRANT 
„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY. CYFRYZACJA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” 
W RAMACH 10 OSI PRIORYTETOWEJ

 

Grant jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości  74.993,10 zł do uczniów szkół podstawowych z Gminy Krynica-Zdrój trafi sprzęt komputerowy. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.