Weź udział w projekcie pt.: „AKTYWNI 30+”

WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń - informuje, że od dnia 1 listopada 2020 r. na terenie województwa małopolskiego realizuje projekt pt.: „AKTYWNI 30+” skierowany do 156  osób w strukturze:

94 osoby - bierne zawodowo

oraz

62 osoby – bezrobotne

w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: wielicki, suski, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski

w tym:

min. 24 osoby w wieku 50 +

min. 19 osób długotrwale bezrobotnych

min. 94 kobiety

min. 10 osób niepełnosprawnych

min. 62 osoby o niskich kwalifikacjach

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku pracy zwracamy się z ogromną prośbą
o wsparcie procesu rekrutacji poprzez upowszechnianie informacji o projekcie wśród osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

 • Diagnozę indywidualnej sytuacji Uczestniczek / Uczestników Projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Warsztaty efektywnego poszukiwania pracy
 • Wsparcie psychologiczne 
 • Szkolenie zawodowe zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu
 • 3 – miesięczny płatny staż.

Dla Uczestniczek / Uczestników Projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • stypendium szkoleniowe 
 • catering podczas szkoleń zawodowych,
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro projektu ""AKTYWNI 30+"

ul. Okrężna 4A

33 - 100 Tarnów

tel. kom.: 512 - 340 - 249
e-mail:aktywnimalopolska@szkoleniawkk.pl

www.aktywnimalopolska.szkoleniawkk.pl

Tagi