Zaproszenie do udziału w projekcie "Efektywni na rynku pracy”

Zaproszenie do udziału w projekcie "Efektywni na rynku pracy”

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:

Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

 

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt dedykowany jest osobom powyżej 30 roku życia, którzy zamieszkują województwo małopolskie (powiat suski, wielicki , Tarnów,  wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski i olkuski)

są bez pracy / są osobami biernymi zawodowo, oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 1. Osoba powyżej 50 r.ż.
 2. Osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 m-cy).
 3. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.
 4. Osoba posiadająca niskie kwalifikacje.
 5. Osoba bierna zawodowo,
 6. Kobieta

 

W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego
 2. Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI!
 3. Szkolenia komputerowe
 4. Program 3 i 6- cio miesięcznych STAŻY zawodowych z gwarancją zatrudnienia.
 5. Stałe usługi pośrednika pracy

 

Kiedy i gdzie można się zapisać?

Rekrutacja do projektu:  10.2020 – 03.2021

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.

 

TEL: 730 015 575: Ewelina Żołneczko/ Małgorzata  Renkiewicz       
Mail: malopolska@jcgroup.pl

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia 
tel. 730 015 575 e-mail: malopolska@jcgroup.pl
Biuro projektu: ul. Szpitalna 5, 32- 300 Olkusz

Tagi