Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozowlenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 13 3 3 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471 ze zm.)

STAROSTA NOWOSĄDECKI

zawiadamia, że na wniosek złożony do tut. urzędu w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez
inwestora: P4 Spółka z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanego przez
pełnomocnika: Pana Jonasza Odrzywołek,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWS7009C w skład której
wchodzą: wolnostojąca stalowa wieża kratowa o całkowitej wysokości 61,45 m, 9 anten
sektorowych, 4 anteny radioliniowe, urządzenia sterujące i zasilające oraz wewnętrzna
linia zasilająca wraz z odwodnieniem na działce nr 146/2 położonej w obrębie ewid.
Berest, gmina Krynica-Zdrój.

Z up. Starosty
mgr inż. Teresa Korek
inspektor

 

Tagi