„Renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście”

Renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście”

 

Uchwałą nr XXIII/321/20 z dnia 1 lipca 2020 r., Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Krynica-Zdrój dofinansowanie w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” w wysokości 9 500,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie renowacja przydrożnych kapliczek słupowych z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście. Figury znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 981. Kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Krynica-Zdrój.

Zakres prac obejmuje pełną konserwację techniczną i estetyczną dwóch rzeźb wraz z podstawami wykonanych z kamienia piaskowcowego, remont drewnianego ogrodzenia oraz prace pielęgnacyjne według programu prac konserwatorskich.

Zasadniczym celem prac konserwatorskich będzie podjęcie czynności zmierzających do przywrócenia kamiennym figurom i całej kapliczce historycznego wyglądu. Konserwacja we wszystkich swoich działaniach będzie dążyć do skutecznego powstrzymania procesów niszczących zabytkową substancję. Docelowym zabiegiem konserwacji zniszczonego kamienia będzie przywrócenie, w miarę możliwości, utraconych parametrów technicznych oraz walorów artystycznych.

Celem organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu „Kapliczki Małopolski_2020” jest ochrona regionalnego zasobu dziedzictwa kulturowego poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałania procesowi ich niszczenia, a także powstrzymania degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych, dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia.

Całkowity koszt: 21 936,16 zł

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego: 9 500,00 zł

Wkład z budżetu gminy: 12 436,16 zł

Renowacja kapliczek zakończona zostanie do końca października br.

 

Kapliczki słupowe z figurami św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Bereście (przed konserwacją) - galeria 

 

Tagi

GALERIA