Od 13 sierpnia zmiany w SPP - zapłacimy za parking przy ul. Ebersa

Od 13 sierpnia wchodzi w życie UCHWAŁA NR XXIV.194.2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.152.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat. Zgodnie z jej postanowienia w strefie płatnego parkowania znajdzie się również nowy parking przy ul. Ebersa. Szczegółowy obszar, dla którego ustala się Strefę Płatnego Parkowania określa Załącznik do ww. Uchwały>>

Tagi

GALERIA