Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 420.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1  Aktywna Integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR>>

Tagi