Termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, że dnia 31 maja 2020 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 BS Krynica-Zdrój- z podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.

Brak wniesienia opłaty II raty w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie tj. 31 maja
2020 r. skutkować będzie naliczeniem opłaty dodatkowej wynoszącej 30 % opłaty rocznej.
Wniesienie opłaty dodatkowej możliwe jest tylko w terminie 30 dni od dnia upływu terminu wymaganego do wniesienia opłaty.

Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Tagi