UWAGA! LASY OBJĘTE ZAKAZEM WSTĘPU

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostaje wprowadzony w życie zakaz wstępu do lasu osobom nieupoważnionym od 03.04.2020 r. do 11.04.2020 roku. Zakaz nie dotyczy osób upoważnonych do wstępu do lasu.

Straż Leśna Będzie egzekwowała przestrzegania przedmiotowego zakazu.

 

 

Tagi