Informacja dla przedsiębiorców dotycząca przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości oraz czynszów dzierżawnych

W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podejmujemy działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Krynica-Zdrój szczególnie z branży turystycznej i usługowej, którą szczególnie dotknęły ograniczenia związane z epidemią.

Informuję, że zdecydowałem o przesunięciu terminu zapłaty podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. oraz czynszów dzierżawnych (od kwietnia 2020 r.) o trzy miesiące.

By skorzystać z odroczenia płatności przedsiębiorcy winni złożyć stosowne wnioski z uzasadnieniem. Proponuję, aby wykorzystać do tego pocztę elektroniczną Urzędu Miejskiego ugukry@ns.onet.pl .

Z uwagą obserwujemy rozwój wydarzeń i ewentualne dalsze działania podejmowane będą w miarę rozwoju sytuacji.

Tagi