Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie koronawirusa

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA 

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie  Miejskim w Krynicy-Zdroju do spraw, które tego bezwzględnie wymagają· 
Proszę również o załatwianie spraw, których charakter na to pozwala z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej (ugukry@ns.onet.pl) lub platformy e-PUAP. 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów znajduje się na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl.
Proszę również, aby wpłat podatków i innych należności na rzecz Gminy Krynicy-Zdroju dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej. 
Zapewniam, że pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, jednakże ograniczenie osobistych kontaktów powinno służyć przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 
Jednocześnie informuję, że przyjmowanie stron przez Burmistrza i Zastępcę jest zawieszone do odwołania. W terminach spotkań już wyznaczonych Burmistrz lub Jego Zastępca nawiążą połączenia telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu. 
 
Liczę na zrozumienie przedstawionych powyżej środków i podejmowanych działań zapobiegawczych. 

Piotr Ryba - Burmistrz Krynicy-Zdroju


KOMUNIKAT BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 11 marca 2020 roku

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Wojewoda Małopolski zarządził:

  1. Zawieszenie do odwołania organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. Zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego>>

Uzasadnienie do Zarządzenia z dnia 11 marca 2020 r.>>

Polecenie Nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych>>

Polecenie nr 2/2020 Wojewody Małopolskiego z dnia 11.03.2020 r. dotyczące czasowego zawieszenia działalności w terminie od 12 do 25 marca 2020 r. placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej>>

 

Tagi