Woda w wodociągu miejskim w Tyliczu zdatna do picia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że zgodnie z wynikami badań zleconych akredytowanemu laboratorium, które potwierdziły nasze wewnętrzne kontrole- woda w wodociągu miejskim w Tyliczu spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi 

 

Tagi

GALERIA