Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

- Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniu 21.01.2020 r. w budynku Dworca PKP w Krynicy-Zdroju w godzinach od 8.30 do 15.00 została udzielona pomoc żywnościowa w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do programu zostało zakwalifikowanych około 700 osób z terenu Miasta i Gminy Krynicy-Zdroju. Kolejny termin wydawania żywności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019” planowany jest na marzec 2020 r.

Jednocześnie informuję, że osoby, które zostały zakwalifikowane do programu, a nie odebrały jeszcze żywności w dniu 21.01.2020r. mogą odebrać żywność w dniu 24.01.2020 r. od godziny 12.00 do 13.00 w budynku Dworca PKP w Krynicy Zdroju.

Serdecznie dziękuję pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju za pomoc i zaangażowanie przy wydawaniu żywności.

Grzegorz Koza
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy-Zdroju

Tagi