Badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Uprzejmie prosimy Państwa o udział w badaniach statystyki publicznego i o przychylność wobec ankieterów statystycznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych badań, w tym możliwości potwierdzenia tożsamości ankieterów,  znajdą Państwo na stronach Urzędu Statystycznego>>

Wzór legitymacji ankietera statystycznego>>

Tagi