Muszynka wyróżniona w konkursie „Małopolska Wieś 2019” może już cieszyć się swoją nagrodą

W dniu 7 marca 2019 roku na mocy Uchwały Nr 353/19 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Wieś 2019”. Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia mieszkańców. Konkurs był organizowany w trzech kategoriach:

  1. Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  2. Nowatorska Małopolska Wieś,
  3. Małopolska Wieś w Sieci.

Do konkursu wpłynęło 48 zgłoszeń spełniających wymogi formalne, w tym wniosek Sołectwa Muszynka.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 czerwca 2019 roku podjął Uchwałę Nr 1079/19 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, rekomendując udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa małopolskiego na terenie, których położone są sołectwa – laureaci konkursu.

W dniu 27 września 2019 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu nastąpiło wręczenie laureatom konkursu dyplomów. Sołectwo Muszynka otrzymało wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś.

W imieniu Gminy Krynica-Zdrój dyplom odbierał Burmistrz Piotr Ryba oraz Radna Rady Miejskiej i równocześnie sołtys wyróżnionego sołectwa Pani Marta Gałęziowska (https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/zawada-milik-oraz-szynwald-zwyciezcami-konkursu-malopolska-wies-2019).

Sołectwo Muszynka, jako laureat konkursu „Małopolska Wieś 2019”, zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 20.000zł – nagrody w konkursie – na wykonanie utwardzenia gruntu przy boisku piłkarskim w Muszynce. Zadanie to było realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Krynica-Zdrój, w terminie do 15 listopada 2019 roku.

Tagi