Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

"Dlaczego warto wyeliminować niską emisję?"

Treść

"Dlaczego warto wyeliminować niską emisję?"*

 

Wyeliminowanie niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza na niewielkiej wysokości, niesie ze sobą wiele korzyści: zdrowotnych, środowiskowych i społecznych. Trzeba pamiętać, że korzyści te mają wpływ na poprawę jakości życia nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń (idea zrównoważonego rozwoju).

Przede wszystkim chodzi tutaj o zdrowie ludzi. Poprawa jakości powietrza wpływa na polepszenie samopoczucia, zmniejszenie liczby zachorowań (w tym na ostre infekcje układu oddechowego oraz krwionośnego, alergie, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niektóre nowotwory i wiele innych). Dobra jakość powietrza korzystnie oddziałuje na rozwój prenatalny oraz wczesnodziecięcy. Takie wnioski potwierdzono wieloma badaniami, które prowadzi się w tym zakresie. Poza tym czyste powietrza zachęca do zwiększenia aktywności fizycznej co też jest ważne w dbaniu o zdrowie.  Eliminacja niskiej emisji ogranicza koszty leczenia chorób wywołanych zanieczyszczeniami (są to zarówno koszty hospitalizacji, rehabilitacji, leków, porad lekarskich, badań diagnostycznych oraz koszty niezdolności do pracy).

Kolejnym aspektem poprawiającym jakość naszego życia, w wyniku ograniczenia negatywnych skutków niskiej emisji, jest czyste środowisko naturalne. Takie środowisko o dużych walorach estetycznych i zdrowotnych jest podstawą do rozwoju turystyki i rekreacji. Wysokie walory wypoczynkowe obszaru przyciągają turystów do odwiedzin. Miejsca, które kojarzą się z unikatowym środowiskiem przyrodniczym, wolnym od zanieczyszczeń powietrza, są atrakcyjne pod względem wypoczynkowym. Dla wielu rejonów rozwój turystyki (będącej bardzo ważnym elementem gospodarki, zapewniającej stały dochód mieszkańcom) przyczynia się do wzrostu liczby miejsc pracy.

Czyste powietrze zachęca inwestorów do lokalizacji przedsiębiorstw o charakterze usługowym oraz działalności opartych na zaawansowanych technologiach. Wpływa pozytywnie na rozwój niektórych  sektorów gospodarki: leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa.

Czyste środowisko przyczynia się do zwiększenie bioróżnorodności fauny i flory. W niezanieczyszczonych miejscach występuje wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin, których życie jest zagrożone.

 


*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


[1] Graboś A. i in. Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej, Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”, Bochnia, 2014.