,,Promieniowanie słoneczne - źródło energii”*

,,Promieniowanie słoneczne - źródło energii”*

 

Promieniowanie słoneczne to najbardziej rozpoznawalna i popularna forma pozyskiwania energii. Do powierzchni Ziemi dociera tylko pewna ilość promieniowania  wyemitowanego ze Słońca (szacuje się, że jest to około 45%). Pozostała część przechodząc przez atmosferę ulega odbiciu, załamaniu lub pochłonięciu.

Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii cieplnej. W tym celu wykorzystuje się kolektory słoneczne zazwyczaj montowane na południowej części dachu, gdzie dociera największa ilość promieni słonecznych. Zasada działania kolektora jest bardzo prosta. Znajdujący się w kolektorze płyn pod wpływem promieniowania słonecznego nagrzewa się. Tłoczony wężownicą do zbiornika z wodą ogrzewa ją i schłodzony z powrotem wraca do kolektora. W zależności od okresu pracy kolektory ustawia się pod różnymi kątami, aby w danym okresie produkowały jak najwięcej energii

Energię słoneczną można przetworzyć na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych, które połączone w grupy tworzą panel fotowoltaiczny. Panele te montuje się na dachach domów lub na specjalnych konstrukcjach na ziemi.  W celu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej  dla większej grupy odbiorców np. mieszkańców danej miejscowości, buduje się tzw. farmy fotowoltaiczne

Energię cieplną można zamienić też na energię elektryczną. Jest to możliwe np. w wieżach słonecznych. Tam promienie słoneczne nagrzewają powietrze , które unosząc się ku górze napędza specjalne wiatraki znajdujących się wewnątrz. Tym samym produkowana jest energia elektryczna.

Wśród zalet wykorzystania energia słonecznej należy podkreślić, że jest ona darmowa, odnawialna, nie emituje zanieczyszczeń, może być zamieniona na energię cieplną lub elektryczną, kolektory słoneczne są łatwe w montażu. Natomiast wadą jest to, że ilość produkowanej energii zależy od pory roku i pory dnia, do budowy ogniw używa się czasami szkodliwe związki (kadmu, selenu, arsenu, telluru). Problemowe jest także magazynowanie wyprodukowanej energii, a także fakt, że farmy fotowoltaiczne zajmują duże obszary [1].


*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


[1] Hodana M., Holtzer G., Kalandyki K. i in. „Odnawialne źródła energii” Poradnik Kraków 2012.

Tagi