,,W jaki sposób można wykorzystać energia geotermalną”*

,,W jaki sposób można wykorzystać energia geotermalną”*

Energia geotermalna pochodzi z gorącego wnętrza kuli ziemskiej. Z każdym kilometrem w głąb temperatura wzrasta średnio o 25°C dlatego pokłady energii zgromadzonej we wnętrzu Ziemi są ogromne i niewyczerpywalne. Najgłębsze odwierty jakie udało się wykonać człowiekowi sięgały kilkunastu kilometrów. Ciepło uwalnia się na powierzchnię poprzez gorącą magmę lub w postaci gorących źródeł czy gejzerów.

Gorące wody Ziemi można wykorzystać w różny sposób. Przykładowo w procesach technologicznych do suszenie lub odparowanie roztworów. Do celów leczniczych tzw. balneologii oraz rekreacyjnych. W energetyce do produkcji prądu i ogrzewania. Przy produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się wodę o dużej temperaturze lub parę geotermalną.  Wprowadzona do generatora para wodna napędza turbinę co w efekcie prowadzi do produkcji prądu.

Wyodrębnia się trzy sposoby ogrzewania za pomocą wód geotermalnych:

bezpośrednie (wydobyta woda geotermalna bezpośrednio ogrzewa budynki, taki sposób jest rzadko stosowany ze względu na wysokie zmineralizowanie wody powodujące korozję instalacji),

pośrednie (woda geotermalna za pośrednictwem wymiennika ogrzewa wodę centralnego ogrzewania),

ogrzewanie za pomocą pompy ciepła (ciepło ośrodka o niższej temperaturze np. gruntu, wody czy powietrza przenoszone jest do ośrodka o wyższej temperaturze).  

Energia geotermalna jest powszechnie występującym, stabilnym źródłem ciepła. Eksploatacja gorących źródeł jest stosunkowo niska, nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Niestety nakłady inwestycyjne są wysokie co związane jest z koniecznością wykonania odwiertów. Wody geotermalne mają właściwości korozyjne, a ich niewłaściwe gospodarowanie może spowodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i głębinowych.

Badania geologiczne w Polsce udowodniły, że pod powierzchnią prawie 80% naszego kraju znajdują się wody geotermalne. Wody te są wykorzystywane w energetyce cieplnej lub w celach rekreacyjno – leczniczych. Pierwsza ciepłownia geotermalna w naszym kraju powstała w 1993 roku na Podhalu w Bańskiej Niżnej.

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


[1] Hodana M., Holtzer G., Kalandyki K. i in. „Odnawialne źródła energii” Poradnik Kraków 2012.

Tagi