"Jak efektywnie palić w piecu?"

,,Jak efektywnie palić w piecu” *

 

            W ogrzewaniu budynków mieszkalnych ważne jest nie tylko jakie stosujemy urządzenie grzewcze, jaki rodzaj paliwa używamy, ale również to w jaki sposób te paliwa spalamy. Istotą jest maksymalne wykorzystanie zdolności opałowej danego paliwa.

            Nadal najczęściej wykorzystywanym paliwem stałym jest węgiel i drewno. W ich skład wchodzą związki lotne (spalane w postaci gazowej) oraz substancje stałe (które palą się długo). Przy czym związków lotnych jest zdecydowanie więcej w drewnie niż węglu i na odwrót węgiel w większej części składa się z substancji stałych w porównaniu do drewna. Tradycyjnym sposobem rozpalania, który większość stosuje jest podpalanie od spodu, natomiast drewno czy węgiel dokładamy na żar. Nie jest to  właściwy sposób, ponieważ około 30 % paliw tracimy z dymem.

Właściwa metoda palenia jaką powinno się stosować zależy od rodzaju kotła i rodzaju paliwa jakie spalamy.

Jednym ze sposobów efektywnego palenia jest dokładanie do pieca częściej, a mniej. Dzięki temu płomień nie jest zduszony, a uwalniane gazy mogą być spalone.

Innym sposobem jest dokładanie od boku (inaczej palenie kroczące), czyli przegarnięcie żaru na jedną stronę i dokładanie świeżej porcji paliwa na wolną przestrzeń.

Kolejną metodą jest palenie od góry, czyli na początku wypełniamy piec paliwem, a następnie rozpalamy płomień od góry. W ten sposób ogień schodzi na dół i wszystkie lotne substancje muszą przez niego przejść i tym samym mogą być spalone. Metodę palenia od góry powinno się stosować, gdy wylot spalin z paleniska jest nad paliwem, czyli w: kotłach z poziomym lub pionowym wymiennikiem, kotłach z nadmuchem, piecach kaflowych lub kuchennych, a także kominkach.   Natomiast wszędzie tam, gdzie wylot spalin z paleniska jest pod paliwem (kotły dolnego spalania, kotły górno-dolne) nie powinno stosować się tej praktyki. W kotłach dolnego spalania paliwo spala się prawidłowo, w kotłach górno-dolnych powietrze dostaje się dolnym wylotem z paleniska więc palenie od góry będzie trudne lub niemożliwe. Palenie od góry nie ma sensu w przypadku palenie koksu, ponieważ nie ma on w sobie tyle palnych gazów [1].

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


[1] http://czysteogrzewanie.pl (Nowoczesne palenie węglem i drewnem podręcznik domowego palacza)

Tagi