Odnawialne Źródła Energii - nabór deklaracji oraz spotkanie informacyjne

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców chcących zainstalować Odnawialne Źródła Energii (fotowoltaika, solary, pompy ciepła).

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania przez Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w partnerstwie z gminą Krynica-Zdrój wniosku o dofinansowanie planowanych działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach projektu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podjęcie przez Stowarzyszenie działań w zakresie montażu OZE jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie i uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wypełnione ankiety należy składać do 28 sierpnia w formie elektronicznej na adres ugukry@ns.onet.pl, osobiście w kancelarii Urzędu pokój nr. 15 lub przesłanie na adres Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego, 33-343 Rytro 380.

Przed wypełnieniem ankiety należy zapoznać się zasadami udziału w projekcie opisanymi w prezentacji

Prezentacja

Ankieta

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć wydatki na zakup i montaż instalacji OZE - nawet do 60% kosztów.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat instalacji oze, które odbędą się:

12 sierpnia 2017r. /sobota/ godz. 15.00

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  ul. Kraszewskiego 37
w Krynicy-Zdroju

 

13 sierpnia 2017r. /niedziela/  godz. 14.00

Dom Ludowy w Bereście

13 sierpnia 2017r. /niedziela/ godz. 16.30

Budynek Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej przy Kazimierza Wielkiego 9 w Tyliczu

 

Tagi