Summer English Camp 2017 letnie warsztaty języka angielskiego

10-dniowe warsztaty językowe dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum z terenu Gminy Krynicy-Zdroju. Warsztaty językowe prowadzą nauczyciele i stażyści ze Stanów Zjednoczonych – stypendyści Fundacji Kościuszkowskiej. Celem warsztatów jest wzmocnienie sprawności w zakresie języka angielskiego.

Termin: 19-30 czerwca 2017 r.
Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (maks. 15-os.), w języku angielskim i obejmują warsztaty programowe językowe, konwersacje, zajęcia multimedialne, sportowe, zabawy integracyjne. Uczestnicy mają zagwarantowane obiady oraz materiały dydaktyczne.
Udział w SEC jest odpłatny. Opłata za uczestnictwo w SEC wynosi 550,00 zł od osoby. Zaliczkę w wysokości 250,00 zł należy wpłacić do 25 maja 2017 r. W przypadku braku wpłaty zaliczki do 25 maja 2017 r. dziecko zostaje skreślone z listy uczestników. Pozostałą opłatę w wysokości 300,00 zł należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca 2017 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, nr konta  53 8802 0002 2001 0000 1401 0001, tytułem: Summer English Camp, imię i nazwisko uczestnika.

Podstawą kwalifikacji dziecka na Summer English Camp jest:

-kolejność zgłoszenia,
-spełnienie kryterium wiekowego,
-złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji (Załącznik nr 1) uczestnictwa w SEC wraz z obowiązującymi załącznikami: oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)
-dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem na kopercie „SEC 2017”
-dokonanie wpłaty w określonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego, tel. 18 472 55 04, 18 472 55 14 lub e-mail: krynica@onet.pl

Organizatorem Summer English Camp 2017 jest Gmina Krynica-Zdrój we współpracy z Fundacją Kościuszkowską

Regulamin

 

Tagi

GALERIA