CENTRUM POMOCY

Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju

Opis sprawy     
1. Honorowym Patronatem Burmistrza Krynicy-Zdroju (wszystkie wskazówki dotyczą także udziału przedstawiciela Gminy Krynicy-Zdroju w Komitecie Honorowym) mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Gminy.

2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

3. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:

- logo Krynicy-Zdroju
- herb Krynicy-Zdroju
- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju.

4. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju powinna być dostarczona do Urzędu nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
lub w wersji elektronicznej na adres: ugukry@ns.onet.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 12

5. Prośba powinna zawierać:

- nazwę przedsięwzięcia,
- datę przedsięwzięcia,
- krótki opis przedsięwzięcia,
- pełną nazwę organizatora,
- dane teleadresowe organizatora,
- uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym
Można również skorzystać z załączonego wniosku o Patronat Burmistrza Krynicy-Zdroju lub Udział w Komitecie Honorowym.

6. Informacje o objęciu Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej. Podobnie jest z informacją odmowną.


Kogo dotyczy   
Osób i instytucji ubiegających się o Honorowy Patronat lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju


Wymagane dokumenty              
Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju


Formularze/ Wnioski do pobrania        
Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju

Opłaty 
brak


Jednostka/ osoba odpowiedzialna       
Wydział Strategii i Rozwoju Lokalnego
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 4725512


Miejsce składania dokumentów            
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
pok. nr 15 (Dziennik Podawczy)

godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - 8:00-16.00
wtorek-piątek - 7.30-15.30


Termin załatwienia sprawy     
W miarę możliwości niezwłocznie