CENTRUM POMOCY

Oświadczenie o możliwości połączenia nieruchomości do drogi publicznej

Opis sprawy
Oświadczenie o możliwości połączenia nieruchomości do drogi publicznej 

Kogo dotyczy
Inwestorów oraz osoby fizyczne , które ubiegają się o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, wymaganego do projektu budowlanego 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną wniesiony przez inwestora.
2. Załączniki:
- Kserokopia mapy ewidencyjnej z naniesioną działką inwestora oraz siecią dróg w tym drogi publicznej w skali 1:1000 lub 1:2000
- kserokopia projektu zagospodarowania działki 

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną wniesiony przez inwestora 

Opłaty
Bez opłat 

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury Inwestycji i Środków Pomocowych – Referat Inwestycji Infrastruktury Technicznej i Środków Pomocowych, II piętro, pokój nr 27
Nr tel. 18-472-55-35 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 3, nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
- Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
- W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 

Podstawa prawna
- zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) 

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje 

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.