Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)

Dofinansowanie: 480 300,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 973 960,00 zł

Okres realizacji projektu: 03.07.2019 – 03.10.2019

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez remont zdegradowanej nawierzchni drogi, doświetlenie przejść dla pieszych wraz z montażem sygnalizacji aktywnej.

Zakres rzeczowy projektu:                                        

  • Remont nawierzchni jezdni - 950 m
  • Remont nawierzchni chodnika - 950 m                                                                           
  • Doświetlenie przejść dla pieszych – 2 szt                                          
  • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery drogowe, sygnalizacja aktywna) – 152 m                                                                                                                                                                                                                                                      

Lokalizacja: ul. Słotwińska w Krynicy-Zdroju w km 0+000- 0+950

Status projektu: w trakcie realizacji