Program Czyste Powietrze 2.0

2021-06-24 Zaproszenie na wideokonferencję

Drodzy Mieszkańcy!

Realizując zapisy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym w formie online (wideokonferencji) dotyczącym zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz omówienia przepisów i nadchodzących zmian w/w Programie dotyczących głównie zasadach przyznawania dotacji oraz ich wysokości.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych a jego celem jest przede wszystkim  poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Pod poniższym linkiem na dedykowanym profilu dnia 28 czerwca br. o godz. 14.00 rozpocznie się transmisja spotkania informacyjnego na temat możliwości pozyskania dofinansowania    z rządowego programu „Czyste powietrze”.

https://www.facebook.com/events/517356609691493/

Z racji nadal utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej w kraju, pierwsze z czterech zaplanowanych spotkań będzie miało formę wideokonferencji z możliwości zadawania pytań w komentarzach, na które ekspert po zakończonej prezentacji udzielać będzie wyczerpujących odpowiedzi. Mam głęboką nadzieję, iż kolejne spotkania uda się przeprowadzić już w formie spotkań mających formę osobową – jeżeli tylko przepisy i sytuacja krajowa na to pozwoli.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu – a finalnie do skorzystania z oferowanego dofinansowania. 


2021-06-16 Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

  • Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
  • Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i niskiej emisji dnia 27 stycznia 2021 r. Gmina Krynica-Zdrój podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie naszej Gminy. W ramach powyższego porozumienia możliwe jest:
- zasięganie informacji o programie „Czyste Powietrze”,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- pomoc dla wnioskodawców przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.  
Pomoc dla zainteresowanych udzielana jest w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju pokój nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu 18 472 55 36 w godzinach urzędowania. 
Mając na uwadze zapisy Uchwały Antysmogowej jak i związane z nią nadchodzące terminy  całkowitego zakazu użytkowania piecy bezklasowych gorąco zachęcam do skorzystania z dotacji obejmującej nie tylko wymianę piecy ale również docieplenia budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pompy ciepła, oraz instalacje fotowoltaiczne.