Realizacja inwestycji na Polanie Janówka dobiega końca

Realizacja inwestycji na Polanie Janówka dobiega końca

 

Już wkrótce mieszkańcy Krynicy - Zdroju, turyści i kuracjusze będą mogli korzystać z efektów zmodernizowanej Polany Janówka. Trwają prace końcowe związane z realizacją projektu „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju”.

Wykonawca WOD-BUD Śleziak sp. jawna prowadzi roboty związane z rewitalizacją zieleni tj. m.in. nasadzenia nowej zieleni, plantowanie, rekultywacja i humusowanie terenu pod trawniki, a także budową i wymianą małej architektury.

Zgodnie z sugestią Konserwatora Zabytków przyjęto w koncepcji i zaprojektowano na podstawie archiwalnych dokumentów i zdjęć miniaturę altany, która została rozebrana w 1923r. Altanę zlokalizowano w bliskim sąsiedztwie obecnej pijalni w miejscu istniejącego odwiertu na istniejącej metalowej obudowie ujęcia wody Jana. Altana będzie stanowić dodatkową atrakcję turystyczną jako obiekt, który będzie odtworzeniem pierwowzoru jednej z pierwszych altan w Krynicy-Zdroju wraz z opisem historycznym.

Celem uatrakcyjnienia i podniesieniem standardu użytkowania przestrzeni publicznej polany zaplanowano także poprowadzenie imitacji strumienia wody od ujęcia Jana i altany do przebudowanej fontanny. Cały strumień będzie szczelną niecką poprowadzoną w sposób nieregularny przechodząc w trawnik wraz z odcinkowym montażem tafli szklanych. Przejście na drugą stronę polany zostało poprowadzone przez nową pergolę z ażurową ścianą z pionowych elementów z motywami obrazów Nikifora jako stałej ekspozycji.

 

=========================================================================================

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tagi