„Europa dla obywateli”

Projekt „Project: Europe. A Recipe for the Coming Decades” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast

Udział: projekt umożliwił spotkanie 163 obywateli, z których

37 pochodziło z miasta Warszawa (Polska)

2 pochodziło z miasta Stadt Frankfut (Niemcy)

8 pochodziło z miasta Banja Luka (Bośnia i Hercegowina)

28 pochodziło z miasta Kragujevac (Servia)

4 pochodziło z miasta Cork (Irlandia)

8 pochodziło z miasta Ligatne (Łotwa)

4 pochodziło z miasta Maribor (Słowenia)

7 pochodziło z miasta Riebinu (Łotwa)

17 pochodziło z Agencji Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Rumunia)

5 pochodziło z miasta Presov (Słowacja)

5 pochodziło z miasta Humenne (słowacja)

5 pochodziło z Asociatia pentru Promovarea Resurselor si Valorilor Regionale (Rumunia)

18 pochodziło z miasta Salcininku (Litwa)

1 pochodziła z miasta Priero (Włochy)

12 pochodziło z Regional Association Of Local Government Of Western Macedonia (grecja)

4 pochodziło z Hlucinsko (Czechy)

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Krynicy – Zdroju, w Polsce w dniach od 04/09/2017 do 08/09/2017

Krótki opis:

Realizacja projektu wiązała się z potrzebą przeprowadzenia debaty i włączenia do niej kręgów społecznych i samorządowych na temat przyszłości Europy, jej osiągnięć i problemów, a także promocji wśród kręgów opiniotwórczych sukcesów i osiągnięć samorządów w prowadzeniu polityki obywatelskiej.

Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla debaty i dyskusji na istotne tematy z punktu widzenia Europy i Unii Europejskiej. Projekt był realizowany jako wydarzenie specjalne XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Tegoroczna edycja Forum będzie świetną okazją do podsumowań z okazji 60-lecia podpisania traktatów Rzymskich, przyjrzenia się relacjom budowanym przez ten okres i wyciągnięcia wniosków.

Dzień 04/09/2017 – poświęcono na przyjazd gości

Dzień 05/09/2017 – poświęcono na uczestnictwo w panelach m.in.

- Brexit – realny plan czy skok bez spadochronu?

- Fundusze Europejskie na rozwój gmin, miast i regionów

- Jakie zmiany czekając nas w samorządach?

Dzień 06/09/2017 – poświęcono na uczestnictwo w panelach i debatach m.in.:

- Różne perspektywy, wspólne wizje? Unia Europejska dzisiaj i jutro

- Wspólnota podzielona: quo vadis, Europo?

- „Europa o zmiennej geometrii”? W poszukiwaniu koncepcji reformy UE

Dzień 07/09/2017 – poświęcono na uczestnictwo w panelach:

- Projekt: Europa. Jaki przepis na następne dekady?

- Jak Brexit zmieni rynki finansowe Europy?

- Przyszłość wspólnoty europejskiej na fali eurosceptycyzmu

Dzień 08/09/2017 – poświęcono na wyjazd gości

Tagi