Krynica-Zdrój ogłosiła konkurs na logo miasta

Celem Konkursu jest uzyskanie projektu logo promującego Krynicę-Zdrój, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów promocyjnych oraz informacyjnych.

Krynica-Zdrój posiada jedynie herb, który jest jedynym znakiem identyfikującym miasto. Użycie herbu jest jednak w pewnych wypadach niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie logiem – powiedział Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę kryterium spójności z dokumentem „Strategia Promocji Gminy Krynicy-Zdroju”. Kryterium oryginalności, nowoczesności i innowacyjności – rozumiany, jako walor wyjątkowości koncepcji graficznej, która przykuwa uwagę, wzbudza zainteresowanie i ciekawość, praca ma spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym odnoszące się do topografii, pola ochronnego i kompozycji.
Projekt logo ma cechować się m.in. wysoką estetyką, kreatywnością przy jednoczesnym zachowaniu roli promocyjnej i informacyjnej.

Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania: na przedmiotach codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych, na materiałach poligraficznych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, wydawnictwach, grafice internetowej, banerach promocyjnych, przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

Konkurs jest adresowany do profesjonalnych firm projektowych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych, osób fizycznych specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Konkurs trwa do 23 lutego 2016 r., do godziny 15:30 (nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych). Wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.krynica-zdroj.pl

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

Do pobrania:

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu logo Miasta Krynicy-Zdroju
zał 1 Karta zgłoszenia dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
zał 2 Karta zgłoszenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
zał 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych