Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Nabór do Projektu

Treść

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym Małopolska Niania 2.0 nabor 2022 - pobierz plik w formacie pdf

Załącznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia - pobierz plik w formacie pdf / pobierz plik w formacie doc 

Załącznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 - pobierz plik w formacie pdf 

Załącznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - pobierz plik w formacie pdf 

Załącznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu - pobierz plik w formacie pdf 

Załącznik 5 Wzór umowy uaktywniającej - pobierz plik w formacie pdf / pobierz plik w formacie doc 

Załącznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie - pobierz plik w formacie pdf