Przystąp do programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krynica-Zdrój

Gmina Krynica-Zdrój zamierza przystąpić do programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz wyrównanie różnic terytorialnych w dostępie do sprzętu komputerowego. W ramach programu Cyfrowa Gmina, uruchomiony został projekt „Granty PPGR”, którego celem jest dostarczenie sprzętu oraz Internetu wśród dzieci i młodzieży z rodzin z terenów popegeerowskich przez JST.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Aby otrzymać wsparcie muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • dziecko musi zamieszkiwać na terenie funkcjonowania zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego;
 • krewny w linii prostej (np. ojciec dziadek, pradziadek, matka, babcia, prababcia) musiał zamieszkiwać tę miejscowość i pracować w zlikwidowanym PGR.

 

Lista miejscowości z Gminy Krynica-Zdrój, z których mieszkańcy uprawnieni są do otrzymania sprzętu została określona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy KOWR w Krakowie:

 • Mochnaczka Niżna
 • Muszynka
 • Piorunka
 • Tylicz
 • Czyrna
 • Mochnaczka Wyżna

Wykorzystanie sprzętu przez dziecko podlegać będzie monitorowaniu przez okres dwóch lat od daty rozliczenia projektu.

W związku z tym w terminie od 26.10.2021 -  do 02.11.2021 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu przyjmowane będą oświadczenia od osób chętnych na uzyskanie wsparcia w postaci sprzętu komputerowego.

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krynicy-Zdroju, ul. I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój na Dzienniku Podawczym w godzinach funkcjonowania Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Młodzież ucząca się w szkołach średnich, która ukończyła 18 lat składa oświadczenie samodzielnie. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Ocena wniosków o przyznanie grantów będzie dokonywana przez Komisję Przyznającą Granty. Formularze oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Krynicy-Zdroju lub można je pobrać ze strony - poniżej.
 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zapraszamy do udziału w programie i składanie wniosków przez uprawnione osoby.

Zał. 1.  Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (doc 152 KB)

Zał. 2.  Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (doc 151 KB)

Zał. 3. Wybór sprzętu (docx 90.1 KB)

Zał. 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (doc 146 KB)

 

 

Tagi