Jubileusz, Święto, Medale i Złote Jabłko Sądeckie

W dniu 27 sierpnia 2021 r w przeddzień ustawowego święta straży miejskich w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia reaktywowania Straży Miejskiej w Krynicy-Zdroju odbyła się Konferencja pn. „W służbie społeczności lokalnej”. W konferencji wzięli udział m.in. Patryk Wicher poseł na Sejm RP, Józef Leśniak wicewojewoda małopolski, Antoni Koszyk wicestarosta nowosądecki, Piotr Ryba burmistrz Krynicy-Zdroju, Artur Hołubiczko prefekt Krajowej Rady Komendantów SMiG RP, Irena Weber-Grelecka przewodnicząca Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju, radni powiatowi i miejscy oraz wiele znamienitych osób.

W pierwszej części komendant Straży Miejskiej Piotr Szyszka przedstawił referat „W służbie społeczności lokalnej”, w którym obok krótkiej historii obecnej Straży Miejskiej przedstawił genezę lokalnych służb porządkowych sięgającą średniowiecza i czasów Cesarstwa Rzymskiego oraz przedstawił zasadę dot. porządku publicznego tzw. „teorię wybitego okna”.

Następnie, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicewojewoda małopolski Józef Leśniak wręczył Złoty Medal za Długoletnią Służbę odchodzącym na emeryturę strażnikom Władysławowi Wiertek i Stanisławowi Radzik.

Wicestarosta Antoni Koszyk wręczył odznaczenia złote i srebrne Jabłka Sądeckie. Złote Jabłko odebrał Władysław Wiertek, a Srebrne strażnicy Tadeusz Pasiut i Krzysztof Szymczyk   

Ponadto, Straż Miejska w Krynicy Zdroju otrzymała statuetkę ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE przyznaną przez Starostę Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego w podziękowaniu za codzienna prace, zaangażowanie oraz służbę na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej i odpoczywających w regionie turystów. Statuetkę wręczył wicestarosta Antoni Koszyk na ręce komendanta Piotra Szyszki.

W imieniu Krajowej Rady Komendantów SMiG RP, prefekt Artur Hołubiczko strażnikom miejskim z najdłuższym stażem w jednostce wręczył Listy Gratulacyjne, a komendant komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju nadkom. Andrzej Stach otrzymał „Krzyż za Zasługi” dla straży miejskich, porządku publicznego i bezpieczeństwa osób.

Tagi

GALERIA