Budżet Obywatelski 2021 - lista zadań

WYKAZ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO ETAPU WYBORU PROJEKTU:

Lp.

Osiedle

Tytuł

Szanowany koszt

1

Czarny Potok

Wymiana oświetlenia na Osiedlu Czarny Potok

36.366,50 zł

2

Krynica Dolna

Dokończenie remontu i wymiana nawierzchni fragmentu ulicy Wiejskiej w Krynicy-Zdroju

33.283,00 zł

3

Centrum

Wymiana oświetlenia ulicznego na ekologiczne w ramach Osiedla Centrum

21.298,00 zł

4

Pułaskiego

Modernizacja oświetlenia na Osiedlu Pułaskiego

18.700,00 zł

5

Źródlana

Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Źródlana

26.538,50 zł

6

Źródlana

Wykonanie muralu historyczno-patriotycznego

25.500,00 zł

7

Wspólny:

Piłsudskiego,

Tysiąclecia,

Krynica Górna

  1. Zakątek do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych – wykonanie bezpiecznej nawierzchni – Park Słotwiński działka 1104/1
  2. Święto Osiedla – impreza integracyjna w Parku Słotwińskim
  3. Montaż dwóch huśtawek – osiedle Tysiąclecia i plac zabaw w Parku Słotwińskim
  4. Wymiana opraw świetlnych ze źródłem sodowym na oprawy świetlne z żarówkami ledowymi: ul. Zielona i ul. Jastrzębia

63.076,00 zł

 

WYKAZ PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO ETAPU WYBORU PROJEKTU

Lp.

Osiedle

Tytuł

Szanowany koszt

Uzasadnienie

1

Brak określonej lokalizacji

Bezpłatna rehabilitacja dla seniora

10.300,00 zł

§ 5 ust. 11 Uchwały nr XXXI.248.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w spawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Złożony projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Krynicy-Zdroju. Efekty realizacji projektu byłyby dostępne jedynie dla grupy 20 mieszkańców w wieku 60+. W związku z powyższym projekt nie może zostać oceniony pozytywnie - Negatywna weryfikacja

2

Tysiąclecia

KTH – Hokejowe Źródło Talentów – dofinansowanie opłat, które ponosi Klub za korzystanie z lodowiska w hali MOSiR na treningi i mecze

18.000,00 zł

§ 5 ust. 11 Uchwały nr XXXI.248.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w spawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Złożony projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Krynicy-Zdroju. Efekty realizacji projektu byłyby dostępne jedynie dla członków drużyny seniorów KTH. Znaczna grupa mieszkańców Krynicy-Zdroju, niezwiązanych w żaden sposób z hokejem, zostałaby wykluczona z możliwości korzystania z efektów projektu. W związku z powyższym projekt nie może zostać oceniony pozytywnie - Negatywna weryfikacja

3

Pułaskiego

Koncert Pamięci Andrzeja Bieniasza – Krynica Pudlowi

18.700,00 zł

§ 9 ust. 9 Uchwały nr XXXI.248.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w spawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Informacje zawarte w formularzu zgłoszenia projektu nie zawierają danych, na podstawie których zespół ds. budżetu obywatelskiego mógłby wypełnić obowiązek wynikający z § 9 ust. 4 ww. uchwały polegający na obowiązku weryfikacji zgłoszonego projektu. Informacje te nie zostały również uzupełnione w terminie zakreślonym w piśmie skierowanym do wnioskodawcy wzywającym do złożenia wyjaśnień

Tagi