Ogłoszenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta Krynica-Zdrój

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. K. Łowińskiego 7E informuje, iż w ramach prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków jedn. ewid. Krynica Zdrój - miasto, zleconych przez Powiat Nowosądecki:

od dnia 19.02.2021 r. będą prowadzone czynności geodezyjne.

Prace geodezyjne mają na celu pozyskanie danych i informacji o budynkach, granicach i użytkach gruntowych.

W związku z powyzszym na terenie obrębów Krynica Zdrój, Krynica Wieś i Słotwiny będą prowadzone przez przedstawicieli OPGK w Krakowie pomiary budynków i obiektów związanych z budynkami (elementów trwałych zagospodarowania terenu) oraz wywiady terenowe dot. funkcji budynków oraz zasięgu użytków gruntowych.

Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne zgodnie z art. 13.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276) mają prawo wstępu na grunt (wejścia na teren nieruchomości) celem przeprowadzenia pomiarów i pozyskania niezbędnych danych.

OPGK w Krakowie Sp. z o.o.
Beata Matysek
Zastępca Dyrektora Zakładu Pomiarów Realizacyjnych

Pliki do pobrania:

skan pisma OPGK (pdf 635 KB)

Tagi