Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 roku - druga weryfikacja

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 roku - druga weryfikacja

Treść

Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 roku - druga weryfikacja

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój przez inne niż Gmina Krynica-Zdrój osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia rocznie

Publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego

Typ i rodzaj przedszkola

Podstawowa kwota dotacji

Publiczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

10018,69

Niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego

Typ i rodzaj przedszkola

75% podstawowej kwoty dotacji

Niepubliczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

7514,02

 

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według 2/3 stanu na dzień 30 września 2019 r. i 1/3 stanu na 30 września 2020 r. wyniosła – 292,67.

Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej na terenie wiejskim Gminy Krynica-Zdrój prowadzonej przez inne niż Gmina Krynica-Zdrój osoby prawne lub fizyczne – szkoła podstawowa – dotacja przekazywana w wysokości subwencji SKORYGOWANEJ O WSKAŹNIK ZWIĘKSZAJĄCY, w przeliczeniu na jednego ucznia rocznie

Typ i rodzaj

Podstawowa kwota dotacji

Publiczna Szkoła Podstawowa
– uczniowie klas I-III

16924,62

Publiczna Szkoła Podstawowa
– uczniowie klas IV-VI

16310,04

Wskaźnik zwiększający

1,455

 

Statystyczna liczba dzieci w szkołach podstawowych na terenie wiejskim, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wyniosł – 453.

Informację sporządzono na podstawie art. 46 ust. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).