Świetlice środowiskowe z terenu gminy wznawiają działalność 15 lipca

Z dniem 15 lipca 2020 roku planujemy wznowić działalność świetlic środowiskowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój (za wyjątkiem Mochnaczki Niżnej, Piorunki)  dla dzieci od 7 roku życia. Świetlice będą czynne od 900 -1400, w Krynicy-Zdroju od 800 do 1400.

            W roku bieżącym z uwagi na epidemię coronawirusa zajęcia w świetlicach odbywać się będą tylko w formie stacjonarnej (bez wycieczek) z ewentualnymi wyjściami na boisko przynależne do świetlic.

            Z uwagi na konieczność ograniczenia ilości dzieci w grupach świetlicowych i nie dokonywania zmian  w składzie grup w trakcie tygodnia, prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci do uczestnictwa w zajęciach świetlic środowiskowych e-mailowo na adres: apawlikowska@umkrynica.pl telefonicznie 18 472 55 48 lub bezpośrednio u opiekunów świetlic środowiskowych.

            Z uwagi na ograniczona ilość miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice pracują.

            W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek dziecka, nr telefonu kontaktowego i miejscowość, w której znajduje się świetlica. Zgłoszeń należy dokonać do 12 lipca 2020 roku.

Tagi