Zaproszenie na spotkanie subregionalne z sołtysami i członkami kół gospodyń wiejskich z Małopolski

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje ostatnie w tym roku spotkanie subregionalne poświęcone tematyce wspierania rozwoju zawodowego i osobistego mieszkańców Małopolski. Spotkanie adresowane jest do lokalnych liderów, w tym szczególnie sołtysów oraz członkow kół gospodyń wiejskich. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny ale wymaga zgłoszenia (w terminie do 14 listopada). Adres e-mail do przesłania zgłoszenia: klis@wup-krakow.pl, telefon: 12 619 84 55 lub 727797967. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Tagi