Bezpłatne chipowanie psów - harmonogram

Harmonogram akcji przedstawia się następująco:
24 czerwiec od 8.00 do 12.00 – Polany , przy boisku sportowym
26 czerwiec  od 8.00   do 11.00 – Piorunka, przy budynku OSP 
                       od 11.00 do 13.00 – Czyrna, przy budynku OSP 
28 czerwiec od 8.00 do 12.00 – Mochnaczka Wyżna, przy budynku OSP
1 lipiec od 8.00 do 12.00 - Mochnaczka Niżna, przy budynku OSP
3 lipiec od 8.00 do 12.00 – Tylicz, przed Domem Kultury
5 lipiec od 8.00 do 12.00 – Berest, przy budynku OSP
8 lipiec od 8.00 do 12.00 – Muszynka, na stadionie piłkarskim

Tagi