Współpraca Gminy Krynica-Zdrój i Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. z PWSZ w Nowym Sączu

Współpraca Gminy Krynicy-Zdroju z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu i Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A.

 

W dniu 14 maja 2019 roku Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Gminą Krynica-Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza Piotra Rybę, a także Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów S.A., reprezentowanym przez Prezesa Wiesława Pióro.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Gmina i Uzdrowisko będą współpracować przede wszystkim w zakresie podejmowania projektów naukowo-badawczych; przygotowywania programów nauczania w Uczelni, uwzględniających elementy działalności uzdrowiskowej; stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju mieszkańców Gminy w zakresie promowania zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak warunki klimatyczne, surowcowe i środowiskowe naszego Regionu. Porozumienie umożliwi również organizowanie studenckich praktyk zawodowych oraz przygotowywanie prac dyplomowych w instytucjach podległych Gminie i Uzdrowisku na podstawie wspólnie przygotowanego programu. W ramach współpracy zaplanowano także prowadzenie wykładów lub prelekcji dla studentów Uczelni przez lekarzy i pracowników medycznych Uzdrowiska, prezentujących specyfikę pracy w Uzdrowisku. Jak podkreślili podczas spotkania Prezes Wiesław Pióro i Burmistrz Piotr Ryba: „Uczelnia, Uzdrowisko i Gmina mają ogromny potencjał i muszą ze sobą współpracować dla poprawy jakości leczenia, docenienia wartości naturalnych surowców mineralnych, jakimi są wody mineralne, a także wdrażania nowoczesnych metod lecznictwa i prowadzenia badań naukowych wspierających te obszary, bez konieczności zastosowania sztucznych środków chemicznych. Wszyscy partnerzy porozumienia wyrazili otwartość na współpracę w zakresie realizowania wspólnych projektów naukowo-badawczych, także z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Tagi

GALERIA