Konferencja Rewitalizacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję pt. „Rewitalizacja Krynicy-Zdroju - wyzwania i możliwości”, otwierającą proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2017-2023.

Wprowadzona w życie w ubiegłym roku Ustawa o rewitalizacji oraz Krajowa Polityka Miejska wprowadziły nowe zasady prawno-organizacyjne dla programów rewitalizacji. Samorząd otrzymał szereg narzędzi, dzięki którym może nie tylko w nowy sposób zajmować się przestrzenią publiczną i znajdującymi się w niej budynkami, ale po raz pierwszy w takiej skali może też wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych swoich mieszkańców.

Pragniemy wspólnie z Państwem i zaproszonymi gośćmi zastanowić się na ile proces rewitalizacji uzdrowiska może być traktowany jako narzędzie zmiany przestrzeni publicznej Krynicy-Zdroju i wewnętrznych relacji naszej lokalnej wspólnoty.

Państwa obecności pozwoli na to, aby przygotowywany Program Rewitalizacji jak najpełniej dotykał problemów naszej gminy i jak najtrafniej formułował oczekiwania i pożądane kierunki zmiany. Wspólna dyskusja – nas mieszkańców i zaproszonych do udziału w konferencji gości – przybliży nas do sformułowania ciekawych i ważnych założeń oraz postulatów, które towarzyszyć będą nam w dalszej pracy nad opracowywaniem Programu.

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2016 roku (poniedziałek) w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Początek konferencji – zgodnie z załączonym poniżej programem – planujemy na godz. 10.00.

PROGRAM

 

Tagi