CENTRUM POMOCY

Objęcie leczeniem odwykowym

Opis sprawy
wszczęcie postępowania o objęcie leczeniem odwykowym

Wymagane dokumenty
wypełniony wniosek o objęcie leczeniem odwykowym

Formularze/ Wnioski do pobrania              

wniosek o wszczęcie postępowania o objęcie leczeniem odwykowym

 

Opłaty
wolne od opłaty

 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 4725503

Miejsce składania dokumentów
kancelaria Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, pok. nr 15, ul. Kraszewskiego 7

Uwagi i dodatkowe informacje
wnioski rozpatruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych