Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Wybory samorządowe

Treść

Państwowa Komisja Wyborcza - Wszystkie informacje dotyczące na stronie 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowani

Komunikat o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.    

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik nr2 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wybory Samorządowe 2014 rok - pełnomocnictwa - informacja dla wyborców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o miejscach na plakaty

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o okręgach wyborczych 

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 22 września 2014 r. - skład osobowy.siedziba,harmonogram pracy

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 22 września 2014 r. - plan działań

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Kandydaci na Radnych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 17 października 2014 r. o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Krynicy-Zdroju w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Powiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu numerów w dniu 23 października  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym oraz dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych do rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju

Powiadomienie o możliwości sprawdzenia uwzględnienia w spisie wyborców

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28 października 2014 r. o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 4.11.2014 r. o skreśleniu nazwiska z zarejestrowanej listy kandydatów na radnego oraz o unieważnieniu rejestracji tej listy w wyborach do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

Uchwała Miejskiej komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach w dniu 30 listopada 2014 r. 

Wybory samorządowe 2014 - Pełnomocnictwa

Wybory do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju - protokół z wyborów

Wybory do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju - zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Wyniki wyborów do Rady Powiatu

Wyniki wyborów na Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2014 r. - II tura