Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

Wybory do izb rolniczych

Treść

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu Gminy Krynica-Zdrój mogą zgłaszać swoje kandydatury od piątku 24 maja do poniedziałku 3 czerwca.

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 32, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - 8:00 do 16:00, wtorek – piątek - 7.30 do 15.30).

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:

- rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),

- podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Krynicy-Zdroju,
- płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Krynicy-Zdroju działów specjalnej produkcji rolnej.

Zgłoszenie kandydata na członka komisji okręgowej>>

Oświadczenie kandydata na członka komisji okręgowej - zgoda na przetwarzanie danych osobowych>>

Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej>>

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATURY>>

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA OSOBY PRAWNEJ>>

Uchwała nr 15/Z/2019 Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia okręgów wyborczych, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 28 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019 r. 

Uchwała nr 4 z dnia 13.06.2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju w sprawie składu i siedziby Okręgowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 5 z dnia 13.06.2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju w sprawie upoważnienia pełnomocnika Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów na terenie gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów oraz o miejscu i czasie pełnionych dyżurów

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej   

Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju z dnia 5 lipca 2019 r. z rejestracji kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w powiecie nowosądeckim

Uchwała nr 4/2019 z dnia 5.07.2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 172 w Krynicy-Zdroju z dnia 5.07.2019 r. o liście kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej 

Uchwała nr 10/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 23.07.2019 r. w sprawie powoływania i uczestnictwa w wyborach mężów zaufania, wyznaczonych przez kandydatów na członków Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej  

2019-07-28 Protokół wyników głosowania i wyników wybor5ów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Nowosądeckim


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VI KADENCJI - 28 LIPCA 2019  - informacje Krajowej Rady Izb Rolniczych>>