Kúpeľná zástavba v Krynici-Zdroji

V centre Krynice-Zdroja pozdåž potoka Kryniczanka rovnobežne s promenádou sa tiahnu Dietlov bulvár. Popri òom stoja drevené vily a penzióny postavené v charkteristickom tzv. kúpeľnom štýle. Patrieòa k najstarším stavbám v Krynici. Kedysi ich bolo v kúpeľoch viac ale znièili ich èasté požiare. Tak dopadol aj drevený penzión Witoldowka, ktorý vznikol v roku 1888. V súèasnej podobe s neobyèajne fantastickými strechami a balkónmi je to murovaná budova obitá doskami. Vedľa stojí niekoľko víl kompletne postavených z dreva, medzi nimi Romanovka, kde sa nachádza Múzeum Nikifora Krynického.