Cesta drevenej architektúry

RSS
Múzeum Nikifora vo vile Romanowka v Krynici-Zdroji

Múzeum Nikifora vo vile Romanowka v Krynici-Zdroji

Streda, 21 Septembra 2016

Popri Bulváre Dietla pozdĺž koryta Kryniczanky stojí niekoľko pekných drevených kúpeľných víl. Prvá z juhu umiestnená pod strmým svahom doliny je na modro pomaľovaná vila Romanowka z druhej polovice 19. storočia.

więcej
Pitný prameň Jan v Krynici-Zdroji

Pitný prameň Jan v Krynici-Zdroji

Streda, 21 Septembra 2016

V tieni stromov pod zástavbou pri ulici Pulaského sa ukrýva neveľký pavilón. Je prikrytý škridlou s neveľkou vežičkou prikrytou kupolou a vo vnútri sa nachádza pitný minerálny prameň.

więcej
Cerkev Sv. Jána v Muszynke

Cerkev Sv. Jána v Muszynke

Streda, 21 Septembra 2016

Cerkev Sv. Jána v Muszynke posatvená v 18. storočí je v súčasnosti katolíckym kostolom. Avšak nie je ťažké si v jej siluete všimnúť typické črty západolemkovského sakrálneho staviteľstva.

więcej
Cerkev Sv. Michala v Mochnaczke Nižnej

Cerkev Sv. Michala v Mochnaczke Nižnej

Streda, 21 Septembra 2016

Vo farskom kostole Panny Márie čenstochovskej v Mochnaczke Nižnej okamžite spoznáme podľa typickej architektúry starú západolemkovskú cerkev Sv. Michala.

więcej